top of page

styrelsen

Foto: Urban Anjar

Ordförande

Mats Begnert

Fastighetsekonom och projektledare inom privat, kommunal och statlig verksamhet, som efter pensionering

bl a ägnar sig åt kulturfrågor och där intresset för historia och bildskapande är störst.

Ledamot

Gull-Britt Johansson

Folkhögskolelärare med bakgrund som rektor och bildningschef i Region Kalmar län. Ölänning med starkt kulturintresse och vilja att göra kulturen tillgänglig för fler.

Konstnärlig ledare

Hans Gurstad-Nilsson

Tonsättare och projektledare med bakgrund som arkeolog. Utbildad vid Gotlands tonsättarskola och Högskolan för scen och musik i Göteborg. Kulturarvet är den röda tråden i mitt musikskapande. Bor på Öland.

Ledamot

Bodil Anjar

Rektor på hantverksskolan Capellagården i många år, i grunden ingenjör. Har ett stort kulturintresse och tycker därför att Öland är en fantastisk plats att bo på.

Research, bild och text

Oddbjörn Andersson

Under många år journalist på lokal dagstidning i Kalmar, arbetar nu med egna bokprojekt om Öland. Är född och uppvuxen på ön, som fortfarande ligger varmt om hjärtat.

bottom of page