top of page

styrelsen

Foto: Urban Anjar

Ordförande

Mats Begnert

Fastighetsekonom och projektledare inom privat, kommunal och statlig verksamhet, som efter pensionering

bl a ägnar sig åt kulturfrågor och där intresset för historia och bildskapande är störst.

Ledamot

Gull-Britt Johansson

Folkhögskolelärare med bakgrund som rektor och bildningschef i Region Kalmar län. Ölänning med starkt kulturintresse och vilja att göra kulturen tillgänglig för fler.

Konstnärlig ledare

Hans Gurstad-Nilsson

Tonsättare och projektledare med bakgrund som arkeolog. Utbildad vid Gotlands tonsättarskola och Högskolan för scen och musik i Göteborg. Kulturarvet är den röda tråden i mitt musikskapande. Bor på Öland.

Ledamot

Bodil Anjar

Rektor på hantverksskolan Capellagården i många år, i grunden ingenjör. Har ett stort kulturintresse och tycker därför att Öland är en fantastisk plats att bo på.

bottom of page