top of page
20240419_105209.jpg

Chronotopia är en ideell förening som levandegör det regionala kulturarvet med klassisk musik.

 

Tillsammans med människor som bor, lever och verkar i Kalmar län lyfter vi fram den lokala historien, från istiden till det nära förflutna, med klassisk och nyskriven musik tolkad av professionella musiker och scenkonstnärer.  

 

Med unika konserthändelser och starka musikupplevelser förankrade i  lokalsamhället skapar vi delaktighet och möten mellan tider och generationer. Historiska platser, berättelser och människoöden, välkända eller bortglömda, blir klingande musik.

 

bottom of page