top of page

k u l t u r a r v e t s   m u s i k

Chronotopia är en ideell förening som levandegör historien med klassisk musik. Historiska platser, människoöden och berättelser tolkas i nyskrivna verk. Den klassiska repertoaren förankras i ett nytt sammanhang, nära de som lever på platsen. 

 

Namnet är sammansatt av de två grekiska orden chronos (tid) och topos (plats): en plats där du kan vandra mellan tider.

bottom of page